Om Ekonsult

Ekonsult T Jacobsson

Vem är jag?

 

Torbjörn Jacobsson

Ägare

 

Executive MBA från Stockholms Universitet (2015)

Finalist till utmärkelsen Årets GRC-profil 2016

 

Jag har i över 20 år varit med och byggt/utvecklat mindre institut utifrån olika chefspositioner inom risk, ekonomi och IT samt varit aktiv medlem i flera av Bankföreningens kommittéer och dess remisshantering. Det har gett mig en bred erfarenhet och kunskap om bankernas förutsättningar, regleringar och hur en effektiv riskhantering kan stödja affärsnyttan och kundupplevelsen.

 

Jag är en flitig talare på konferenser och evenemang, artikelförfattare, gästföreläsare på universitet och finalist till utmärkelsen Årets GRC-profil 2016.

 

Med erfarenhet från flera olika branscher, främst Bank & Försäkring men även Försäljning och Tillverkningsindustri har jag en bred

kunskap om hur olika organisationer fungerar.

 

De flesta bolagen har varit i en utvecklings- och förändringsprocess där jag bidrar med ett helhetsprespektiv.

 

Under mitt ledarskap blir duktiga personer sporrade att prestera än mer. Jag har även tidigare varit mentor åt en yngre kollega.

 

 

 

 

Ekonsult T Jacobsson

+46 (0) 70 612 65 76

ekonsult@jacobsson.se